رینگ داخل قرنیه  

رینگ گذاری در چشماز حدود ۷۰ سال پیش تحقیق بر روی قرار دادن لنزهای داخل چشمی شروع شده است . هدف اولیه در این تحقیقات بیماران مبتلا به آب مروارید بودند که پس از خارج کردن عدسی چشم آن‌ها که کدرشده و ایجاد آب مروارید کرده بود از لنز داخل چشمی به جای عینک استفاده می‌شد.رینگ
های داخل قرنیه حلقه هایی هستند که جهت اصلاح بعضی از بیماری ها داخل نسج
قرنیه کار گذاشته می شوند و با تغییر شکل قرنیه باعث بهبود بینایی فرد می
شوند . این رینگ ها امروزه عمدتا ب

ادامه مطلب  

رینگ داخل قرنیه  

رینگ گذاری در چشماز حدود ۷۰ سال پیش تحقیق بر روی قرار دادن لنزهای داخل چشمی شروع شده است . هدف اولیه در این تحقیقات بیماران مبتلا به آب مروارید بودند که پس از خارج کردن عدسی چشم آن‌ها که کدرشده و ایجاد آب مروارید کرده بود از لنز داخل چشمی به جای عینک استفاده می‌شد.رینگ
های داخل قرنیه حلقه هایی هستند که جهت اصلاح بعضی از بیماری ها داخل نسج
قرنیه کار گذاشته می شوند و با تغییر شکل قرنیه باعث بهبود بینایی فرد می
شوند . این رینگ ها امروزه عمدتا ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1